Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Από το ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ για τους ΧΥΤΑ και τον Γραμματικό

Ανακοίνωση του ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ σε σχέση με τους ΧΥΤΑ και τα γεγονότα στον Γραμματικό:

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
ΟΧΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΥΤΑ!
ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ –ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ!

Το Παναττικό Δίκτυο Κινημάτων Πόλης και Ενεργών Πολιτών καταγγέλλει την ωμή βία των ΜΑΤ και συμπαραστέκεται στον δυναμικό και δίκαιο αγώνα των κατοίκων του Γραμματικού που αρνούνται να πληρώσουν με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τους την επονείδιστη κατάσταση όσον αφορά διαχείριση απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Πιστεύουμε ότι αυτοί που πρέπει να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν για όσα γίνονται αυτές τις ώρες στο Γραμματικό είναι ΟΛΟΙ όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική και δεν τηρούν τις νομικά κατοχυρωμένες υποχρεώσεις που έχουν για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι υπεύθυνο που ακόμα μιλάμε για ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) ενώ στην εποχή μας πρέπει να μιλάμε μόνον για ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). ΄

Το ΥΠΕΧΩΔΕ υπεύθυνο διότι όταν μιλάει για Περιφερειακό Σχεδιασμό της Διαχείρισης Απορριμμάτων τον αντιλαμβάνεται εντελώς ΑΝΑΠΟΔΑ : Αντί να τηρεί τις ευρωπαϊκά αποδεκτές αρχές διαχείρισης απορριμμάτων που είναι :
1) Αρχή της εγγύτητας και αυτάρκειας
2) Ευθύνη του παραγωγού
3) Ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων δηλαδή : 1ο) Πρόληψη, 2ο) Επαναχρησιμοποίηση 3ο) Ανακύκλωση 4ο) Ανάκτηση 5ο) (τελευταίο και καταϊδρωμένο) ταφή σε ΧΥΤΥ και όχι ΧΥΤΑ.
Σχεδιάζει ξεκινώντας από το τελευταίο, δηλαδή την αναζήτηση περιοχής - θύμα που θα «φιλοξενήσει» τον ΧΥΤΑ

Το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι υπεύθυνο διότι δεν ελέγχει τους υπόχρεους σύμφωνα με τον νόμο να εφαρμόζουν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων δηλαδή τους ΟΤΑ και τα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ν 2939/2001). Αλήθεια τι κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΔΣΑΠ) που υποτίθεται ότι οφείλει να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων; Ως πότε σ’ αυτή τη χώρα τα πάντα θα λύνονται με τη βία των ΜΑΤ ;

Εξίσου υπεύθυνες είναι όμως και όλες οι διοικήσεις ΟΤΑ στο νομό Αττικής που εξακολουθούν να στέλνουν για ταφή απορρίμματα πολύ πάνω από το 12% της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων το οποίο είναι το διεθνώς αποδεκτό υπόλειμμα. Μερικές μάλιστα διατηρούν ακόμα στην περιοχή τους ΧΑΔΑ – Χώρους Ανεξέλεκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. Σοβαρές είναι και οι ευθύνες του ΕΣΔΚΝΑ που δεν κάνει τίποτα για όλ’ αυτά.

Ο αγώνας των κατοίκων του Γραμματικού μας αφορά όλους. Χτες η Λευκίμη. Σήμερα το Γραμματικό. Αύριο σίγουρα η Κερατέα. Μεθαύριο ίσως η Βοιωτία, Αργότερα ίσως η απειλή της ολέθριας για το περιβάλλον και την υγεία μας επιλογή του εργοστασίου καύσης απορριμμάτων.

Απαιτούμε :

1) Εδώ και τώρα απόσυρση των ΜΑΤ και του εργολάβου από το Γραμματικό.

2) Επανασχεδιασμό από μηδενική βάση, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο ΟΤΑ. Διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες της Αττικής. Πρώτος στόχο η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο. Αυτό σημαίνει :
- Άμεση οργάνωση προγραμμάτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης για όλα τα υλικά που αυτό είναι εφικτό με Διαλογή στη Πηγή.
- Εφαρμογή της κομποστοποίησης για τα βιοαποδομήσιμα
- Δημιουργία διαδημοτικών κέντρων ανάκτησης υλικών και κομποστοποίησης
- Επιβολή της υποχρέωσης ετήσιου δημόσιου απολογισμού για όλους τους υπόχρεους (Δήμοι, Συλλογικά Συστήματα του ν. 2939) στη βάση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων.
- Θεσμοθέτηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου σε όλα τα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

linkwithin

Related Posts with Thumbnails