Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Παρέμβαση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων στο Δ.Σ. Ναυπλίου

Η παρακάτω αίτηση διαβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Η παρουσία περίπου 15 ανθρώπων στη συζήτηση, η οποία έγινε 4 ώρες μετά την έναρξη του Δημοτικιού Συμβουλίου, δείχνει το ενδιαφέρον των πολιτών. Έπεται συνέχεια...

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ
Της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Κύριοι
Μ’ αφορμή τη συζήτηση στο Συμβούλιό σας, κατά τη συνεδρίαση της 28-11-2008 του 4ου θέματος σχετικά με την υπ’ αριθμ. 3873/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 5198/21-12-2004 Απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας για την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπλίου στα Ο.Τ. 371μ, 371α, 371β και 371γ λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης» (ΦΕΚ Δ΄ 1263/31-12-2004), έχουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Εδώ και πολλά χρόνια το αίτημα των συλλόγων γονέων (2ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου), ήταν να κατασκευαστεί σχολείο στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ. 371α, που περικλείεται από τις οδούς Μεσολογγίου και Προφήτη Ηλία). Στο οικοδομικό αυτό τετράγωνο προβλέπονταν η κατασκευή σχολείων (δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου).
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 814/2004 Ολομέλεια), η ανέγερση σχολικών κτιρίων γίνεται στα οικόπεδα που προορίζονται για σχολεία από το σχέδιο πόλης. Κρίθηκε δε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 του νόμου 2009 του 1992, σύμφωνα με την οποία «Τα οικοδομήσιμα οικόπεδα, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, θεωρούνται κατάλληλα για την ανέγερση σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται χαρακτηρισμός τους προς τούτο». Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι: «(…)7. Επειδή το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος επιτάσσει το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό χάριν της λειτουργικότητος και αναπτύξεως των οικισμών και της εξασφαλίσεως των καλυτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως. Κατά την έννοια της ως άνω συνταγματικής διατάξεως, ουσιώδες στοιχείο του ρυμοτομικού σχεδίου είναι ο καθορισμός της θέσεως των δημοσίων, δημοτικών και κοινωφελών κτιρίων, ώστε αυτή να είναι η προσήκουσα εν όψει τόσον του σκοπού τον οποίον εξυπηρετούν τα εν λόγω κτίρια όσο και της σχέσεως αυτών προς τα λοιπά στοιχεία του σχεδίου πόλεως. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' εξοχήν προκειμένου περί σχολικών κτιρίων, η θέση των οποίων, εν όψει και της συνταγματικής προστασίας της παιδείας και της νεότητας (άρθρα 16 παρ. 2, 3, 4, άρθρ. 21 παρ. 3 του Συντάγματος), πρέπει να επιλέγεται με πολεοδομικά κριτήρια και κατά την πολεοδομική διαδικασία. Κατά συνέπεια, το άρθρο 31 παρ. 4 του ν. 2009/1992 το οποίον θεωρεί ότι όλα τα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικοδομήσιμα οικόπεδα είναι κατάλληλα προς ανέγερση σχολικών κτιρίων, αντίκειται ευθέως στο άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, διότι καταργεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό και αφαιρεί την αρμοδιότητα του καθορισμού της κατάλληλης θέσεως των σχολικών κτιρίων από τις πολεοδομικές αρχές. Κατά ταύτα, είναι ανίσχυρη κατά την ουσιαστική ρύθμιση η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2009/1992 και, δεδομένου ότι δεν αναβιώνει η δι' αυτής καταργηθείσα εξαιρετική διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 622/77, ο καθορισμός της θέσεως των σχολικών κτιρίων πρέπει να γίνεται κατά τις πάγιες πολεοδομικές διατάξεις που διέπουν και τα λοιπά δημόσια, δημοτικά ή κοινωφελή κτίρια. Κατόπιν αυτού, δεν έχει έδαφος εφαρμογής η περί της καταλληλότητας των ακινήτων κρίση της Επιτροπής του άρθρου 16 του ΑΝ 627/1968 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν. 513/76), διότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής δεν εντάσσεται στη διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού».

Επίσης σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις στερεότυπες πλέον απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας, στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ανήκει μεταξύ των άλλων και η απόκτηση οικοπεδικών εκτάσεων για σχολεία, ο προγραμματισμός, η μελέτη, η κατασκευή και η επίβλεψη των έργων της σχολικής στέγης (Ν. 2218/1994, Ν. 2240/1994 και Π.Δ. 30/1996). «Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν τα έργα κατασκευής σχολικών κτιρίων στα αντίστοιχα Π.Ε.Π. (Γ΄ Κ.Π.Σ.). Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ετήσια βάση επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για οικόπεδα, μελέτες και κατασκευές, χωρίς περαιτέρω παρέμβαση μέσα στο νομό» (απάντηση του Υπουργού Παιδείας τον Απρίλιο του 2008 σε ερώτηση του βουλευτή Κορινθίας Αναστάση Παπαληγούρα, σχετικά με τα κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου).

Με βάση τα ανωτέρω αιτούμεθα να προβείτε σ’ όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να απαλλοτριωθεί το παραπάνω οικόπεδο (Ο.Τ. 371 Α). Θεωρούμε βεβαίως αναγκαίο να μην γνωματεύσετε για τον εκ νέου αποχαρακτηρισμό του συγκεκριμένου οικοπέδου και να προβείτε άμεσα στην πράξη αναλογισμού, έτσι ώστε να υπολογιστεί το ύψος της νόμιμης αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του.

Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων θα απευθυνθούμε τόσο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας, όσο και στο Υπουργείο Παιδείας και στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί (η να συγχρηματοδοτηθεί) η αποζημίωση των ιδιοκτητών του οικοπέδου (είτε μέσω επιβολής νέας απαλλοτρίωσης, είτε μέσω αγοράς του)
Ζητάμε
α) η παρούσα αίτηση να διαβαστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του θέματος για την ενημέρωση του συμβουλίου σχετικά με την υπ’ αριθμ. 3873/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β) να εξεταστεί το αίτημά μας στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ναύπλιο 28-11-2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Αγγελική Καββεζού Κώστας Γκότσης


Σας επισυνάπτουμε:
1. απόσπασμα του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου για τα οικοδομικά τετράγωνα 371α, 371β, 371.
2. την υπ’ αριθμ. 814/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας σε ερωτήσεις βουλευτών για το θέμα της αγοράς οικοπέδων, της μελέτης και της κατασκευής σχολικών κτιρίων.


Τα ψώνια του Χου Ζιντάο και οι υποκλίσεις...

Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε την χώρα μας ο αγοραστής του λιμανιού του Πειραιά Χου Ζιντάο. Ο πρωθυπουργός μας, σε μια κίνηση πλήρους υποτέλειας, πήγε να υποδεχτεί τον Κινέζο στο αεροδρόμιο. Για 35 χρονάκια λοιπον, το λιμάνι στους Κινέζους με κόστος 3,5 δις (το μισό των επιπλέον φόρων που ψάχνει ο Αλογοσκούφης για το 2009). Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τον Κ. Καραμανλή. Ούτε από τον Γ. Παπανδρέου ο οποίος χαρούμενος ανέφερε την απόφαση για στενή συνεργασία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς (!?) με κινέζο εκπρόσωπο.
Το εντυπωσιακό ήταν η στάση του ΚΚΕ. Τη στιγμή που οι λιμενεργάτες βρίσκονταν σε κινητοποιήσεις ενάντια στο ξεπούλημα, η κ. Παπαρήγα αντάλασσε φιλοφρονήσεις με τον "σύντροφο" και αγοραστή του λιμανιού, πρόεδρο του ΚΚΚ Χου Ζιντάο: "Πρέπει να πω ότι ανάμεσα στα δύο κόμματα υπάρχει μια ειλικρινής σχέση, ο καθένας αναπτύσσει τις απόψεις του με μεγάλη άνεση και μπορεί ο ένας να συζητάει εποικοδομητικά με τον άλλον, ξεκινώντας, αν θέλετε, και από διαφορετικές συνθήκες που δρα το κάθε κόμμα και τις ιδιαίτερες απόψεις που έχει, άλλωστε, το κάθε κόμμα. Παρ' όλα αυτά, οι σχέσεις έχουν έναν ουσιαστικό χαρακτήρα και όχι τυπικό. Αυτό νομίζω ότι είναι επιδιωκόμενο και από τις δύο μεριές"! Μάλιστα με ένα ρεσιτάλ μαρξιστικής ερμηνείας ανέφερε ότι: "Οταν π.χ. πουλάς, θα υπάρξουν αγοραστές και αυτό είναι φυσικό, γι' αυτό, λοιπόν, εμείς στεκόμαστε απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση - και στην προηγούμενη και στη σημερινή - που πουλάει. Δε στεκόμαστε εναντίον αυτού που κάνει την αγορά και αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις"!!! Μάλλον το επόμενο βήμα είναι να συναντηθούν με την ηγεσία της ΕΕ και των ΗΠΑ, αφού δεν φταίνε αυτοί που η χώρα μας είναι υποτελής τους...
Την ορθότερη στάση υιοθέτησαν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλαβάνος ο οποίος δεν συνσντήθηκε με τον κινέζο πρόεδρο δηλώνοντας: " Η επίσκεψη αυτή δεν ήταν για να αναπτυχθούν οι ελληνοκινεζικές σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της ισοτιμίας, πράγμα το οποίο θα ήθελε κανείς. Ήταν το χρυσό περιτύλιγμα προκειμένου να περάσει αυτή η απαράδεκτη αποικιακού τύπου εκποίηση του λιμανιού του Πειραιά."

Όσοι ακόμα θεωρούν τον Χου Ζιντάο σύντροφό τους, ας διαβάσουν αποσπάσματα από ένα κείμενο που υπογράφουν 170 μέλη, στελέχη και βετεράνοι του Κινεζικού Κ.Κ., των κρατικών αρχών οικονομικού σχεδιασμού και των πανεπιστημίων.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

Σύσκεψη την Δευτέρα για τα σκουπίδια

Από την Παρέμβαση Μηχανικών Αργολίδας...


Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για το νομό Αργολίδας και ευρύτερα για την περιφέρεια.

Ο νομός τείνει να μετατραπεί σε μία απέραντη χωματερή.

Για την κατάσταση αυτή θα υποχρεωθούμε να πληρώνουμε πρόστιμα από 1/1/2009, που φθάνουν τα 30.000,00€ ημερησίως.

Την ευθύνη για το πρόβλημα αυτό φέρουν τόσο οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις όσο και οι τοπικοί «άρχοντες» των τελευταίων χρόνων του Νομού και της Περιφέρειας, οι οποίοι άφησαν το πρόβλημα να μεγαλώσει και να οξυνθεί, φτάνοντας στο σημερινό αδιέξοδο.

Τελευταία ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με πρόσχημα το πρόστιμο προσπαθεί να δώσει λύσεις με ανορθόδοξους μεθόδους, χωρίς εγκεκριμένες μελέτες, χωρίς ξεκάθαρη προοπτική ολοκληρωμένης διαχείρισης, που σε τελική ανάλυση καθιστά το όλο εγχείρημα επικίνδυνο για το περιβάλλον και τους κατοίκους .

Τα ερωτηματικά που μας προβληματίζουν και τα θέτουμε προς απάντηση είναι:

1. Για την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. μέχρι 31/12/08 υπάρχει ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη μελέτη για όλους τους νομούς: οι πληροφορίες μας λένε ότι στην Αργολίδα δεν υπάρχει.

Μπορεί να γίνει αποκατάσταση χωρίς εγκεκριμένη μελέτη;

2. Η δεματοποίηση αν και δεν αποτελεί μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα, ώσπου να ολοκληρωθεί η κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως όλα είναι θεωρητικά και στον αέρα. Φοβούμαστε ότι τα δύο χρόνια είναι πολύ λίγος χρόνος για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου, αφού ακόμη δεν υπάρχει μελέτη, με συνέπεια η αποθήκευση των δεματοποιημένων σκουπιδιών να μας πνίξουν.

Το παράδειγμα εφαρμογής στα Χανιά, με άλλες προϋποθέσεις που μάλλον απέτυχε, πρέπει να ληφθεί υπόψη.

3. Γιατί η επιλογή των 8 χώρων για την προσωρινή αποθήκευση των δεματοποιημένων απορριμμάτων για τα επόμενα δύο χρόνια έγινε χωρίς μελέτη; Πως είναι δυνατόν πρώτα να επιλέγονται οι χώροι, να διαμορφώνονται και να οργανώνονται και στη συνέχεια να ζητείται η αδειοδότησή τους;

4. Όταν η Περιφέρεια επιλέγει αυθαίρετα και χωρίς μελέτη ως χώρο αποθήκευσης των απορριμμάτων περιοχή του Αχλαδοκάμπου, έχει υπόψη της τη μελέτη σκοπιμότητας του ΙΓΜΕ προς την ΤΕΔΚ Αργολίδας για την ύδρευση όπου συμπερασματικά προτείνει:

«Η όλη έκταση του καρστικού υδροφόρου συστήματος της Δυτικής Αργολίδας να χαρακτηριστεί ως περιοχή υψίστης σημασίας και να προστατευτεί από ρυπογόνες εστίες όπως η εγκατάσταση μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων, μονάδων επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κ.λ.π.) και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, χρήση φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων διάθεση αστικών λυμάτων κ.λ.π.»;

Φαντάζεστε τις τραγικές συνέπειες για την Αργολίδα μια ενδεχόμενη ρύπανση του υδροφόρου και των πηγών της Δυτικής Αργολίδας (Λέρνης, Αναβάλου κ.λ.π.) από μία τέτοια δραστηριότητα;

Ποιος θα έχει την ευθύνη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

Γιατί απαξιώνεται η επιστήμη και η επιλογή των χώρων δεν έγινε κατόπιν ολοκληρωμένης μελέτης;

5. Αναφέρεται ότι τα απορρίμματα θα δεματοποιούνται απαλλαγμένα στραγγιδίων.

Τα στραγγίδια τι θα γίνουν; Πως θα καθαρίζονται σε πρώτο βαθμό;

Έχει ληφθεί μέριμνα για την κατασκευή ειδικού βιολογικού καθαρισμού που θα αποδέχεται τα στραγγίδια;

Με ποια μελέτη; σε ποιο χώρο, με ποιο κόστος; σε ποιο χρόνο;

Ξέρετε ότι αν τα στραγγίδια διοχετευτούν αυτούσια στους βιολογικούς καθαρισμούς αστικών λυμάτων ενδέχεται να αδρανοποιήσουν όλη τη διαδικασία επεξεργασίας;

6. Προγραμματίζεται ο εξοπλισμός δεματοποίησης να χρησιμοποιηθεί και ως εξοπλισμός των μελλοντικών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.).

Μα πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα που λειτουργούν με τελείως διαφορετικό τρόπο και ο εξοπλισμός του ενός είναι ασύμβατος με τον εξοπλισμό του άλλου.

7. Το Τ.Ε.Ε. είναι αντίθετο στην εφαρμογή της πυρόλυσης ως μεθόδου διαχείρισης γιατί είναι ρυπαντικά επικίνδυνη και αντιοικονομική.

Γιατί δεν ζήτησε από την Περιφέρεια να δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης με την μέθοδο της πυρόλυσης;

8. Ποιος ο φορέας διαχείρισης;

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να ανατεθεί η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων σε ιδιώτη ή να γίνει μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.;

9. Ποιο είναι το τελικό κόστος που θα καλείται να πληρώσει ο πολίτης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με τον προτεινόμενο τρόπο;

Αν για όλα τα παραπάνω ερωτήματα υπάρχουν ικανοποιητικές απαντήσεις, τότε πράγματι πρόκειται για την επίλυση ενός χρόνιου και σοβαρού προβλήματος.

Διαφορετικά οι συνέπειες και οι ευθύνες ορισμένων είναι τεράστιες.

Για τους παραπάνω λόγους πήραμε πρωτοβουλία να καλέσουμε τους φορείς του νομού που ενδιαφέρονται για το πρόβλημα, σε σύσκεψη ενημέρωση την Δευτέρα 1/12/08 ώρα 7μ.μ. στα γραφεία της Ν.Ε. Αργολίδας του Τ.Ε.Ε., οδός Πότη 1 στο Ναύπλιο.

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

Ας αφήσουμε το φόβο του κόκκινου στα ζώα με κέρατα

Ανεβάζουμε μια ανακοίνωση της ΚΟΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Εποχή". Η ανακοίνωση απαντά και σε διάφορους τοπικούς αρθρογράφους ή "πολιτικοποιημένους" πολίτες, οι οποίοι δηλώνουν πως η αριστερά έξω από το ΠΑΣΟΚ σημαίνει αποκούμπι της δεξιάς. Δηλαδή ή στηρίζεις ΠΑΣΟΚ ή είσαι δεξιός. Μάλλον το πραγματικό πολιτικό δίλημμα είναι άλλο: ή είσαι με την αριστερά ή μετο ΠΑΣΟΚ και τη Δεξιά...

Ας αφήσουμε τον φόβο του κόκκινου στα ζώα με κέρατα...

Γίνεται μάλλον κουραστικό: Κάθε φορά που αρχίζει μια θετική διεργασία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζονται πρώην ηγετικά στελέχη του ΣΥΝ και εκπρόσωποι της «ανανεωτικής πτέρυγας» να αμφισβητούν το εγχείρημα και να προσκαλούν σε μια κεντροαριστερή σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι και πρόσφατα, είχαμε δύο κορυφαίες (έως και συντονισμένες) παρεμβάσεις των Λ. Κύρκου και Ν. Κωνσταντόπουλου. Ο μεν Λ. Κύρκος δήλωνε ότι «η μεγάλη αριστερά δεν γίνεται χωρίς το ΠΑΣΟΚ», ο δε τέως πρόεδρος πως η προοπτική προεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ «θα έπρεπε να αρχίσει να προετοιμάζεται από τις εκλογές του 2004 ή έστω του 2007, με δεδομένο τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, γιατί σήμερα θα φανεί ευκαιριακή».

Όταν μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας δημόσια και με όση ευγένεια έπρεπε ζήτησε να αφεθεί η νέα ηγεσία του ΣΥΝ να δοκιμάσει τις επιλογές της πλειοψηφίας τότε: «κύκλοι» προσκείμενοι στον Ν. Κωνσταντόπουλο χαρακτήριζαν τις δηλώσεις σαν «αμετροέπεια και απρέπεια», ενώ ο Μ. Παπαγιαννάκης συνιστούσε: «όταν μιλάει ο Λ. Κύρκος, κάποιοι πρέπει να ανοίγουν δύο και τρεις φορές τα αυτιά τους» (ποιοι άραγε;) Την ίδια στιγμή η ανανεωτική πτέρυγα κυκλοφορούσε με δελτίο τύπου! κείμενο-παρέμβαση όπου διαπίστωνε «έλλειμμα ουσιαστικής και εύρυθμης λειτουργίας» και «δημοκρατικής εσωκομματικής λειτουργίας» στο κόμμα.

Τις ίδιες μέρες και στα ίδια έντυπα που φιλοξένησαν την “ανανεωτική παράεμβαση, ο Κ. Λαλιώτης θέτει από την πλευρά του «νέου ΠΑΣΟΚ» το ζήτημα: «Η κυβερνώσα ριζοσπαστική και πολυκομματική κεντροαριστερά μπορεί ν' ανατρέψει το ετοιμόρροπο status quo του νεοσυντηρητισμού και της δεξιάς»… «Το ΠΑΣΟΚ να ξεφύγει από το σύνδρομο του κυβερνητισμού, της αλαζονείας και της διολίσθησης σε νεοφιλελεύθερες επιλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και το ΚΚΕ, από το σύνδρομο της καθαρότητας, της άρνησης και της απομόνωσης, από το σύνδρομο της μεγάλης αριστεράς χωρίς το ΠΑΣΟΚ και της ταύτισής του με τη δεξιά».

Το νέο μεγάλο όραμα: «κυβερνώσα πολυκομματική κεντροαριστερά»

Αν λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιχείρηση άλωσης της Αριστεράς, και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ –αφού η νίκη (αυτοδυναμία) του ΠΑΣΟΚ προϋποθέτει το ψαλίδισμά του και δεδομένου ότι προεκλογική συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ σημαίνει αποδοχή βασικών νεοφιλελεύθερων δογμάτων από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακύρωση του ρόλου και των λόγων δημιουργίας του, έναντι κυβερνητικού πινακίου φακής, θα πρέπει να αναρωτηθούμε: Γιατί δεν κόβεται «με το μαχαίρι» αυτή η πλάκα; Γιατί πρέπει να σέρνεται έστω και σαν πιθανότητα ένα τέτοιο σενάριο;

Μια κατηγορηματική δήλωση πως όλες αυτές οι «προτάσεις» βρίσκονται εκτός πλαισίου αποφάσεων που έχουν πάρει όλα τα όργανα, συνέδρια και συσκέψεις του ΣΥΝ, και ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ, ότι προγραμματικά η ίδια η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται και στηρίζεται στην άρνηση μιας κεντροαριστερής διαχείρισης, θα έθετε ένα τέλος στον κλεφτοπόλεμο που διεξάγει η «ανανεωτική πτέρυγα». Αυτή μάλιστα η κατηγορηματική δήλωση-τοποθέτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο να απομονώσει πολιτικά τέτοιες απόψεις διότι απλά, είναι εκτός πολιτικού πλαισίου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ας γίνει επιτέλους σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν πολιτικό εγχείρημα της ριζοσπαστικής αριστεράς: α) δεν θα γίνει όχημα για κεντροαριστερές κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερης κοπής, δεν θα συμβάλλει σε κάποιο λίφτινγκ του δικομματικού-διπολικού αστικού παιχνιδιού, β) δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί σαν εκλογικός βατήρας κεντροαριστερών απόψεων. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει: 1. την ανάδειξη κριτηρίων και συμφωνιών για την κατάρτιση των εκλογικών λιστών, ώστε η νέα κοινοβουλευτική ομάδα να συμφωνεί με τους προγραμματικούς στόχους του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και σαφείς όρους λειτουργίας αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, και 2. επιτροπή Τύπου που καθορίζει τη λίστα των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά).

Η αυτοϋπονόμευση της Αριστεράς δεν αποτελεί συζητήσιμη «πρόταση»

Είναι προφανές πως μια «κεντροαριστερή απάντηση» ακυρώνει τις βασικές επιλογές και επιδιώξεις της Αριστεράς – όπως έκανε και στο παρελθόν, με τραγικές συνέπειες όπου εφαρμόστηκε (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία κ.λπ.). Στην ουσία, καταργεί το αυθύπαρκτο της Αριστεράς, ακυρώνει κάθε βήμα πραγματικής ανεξαρτησίας της από τον αστικό κόσμο και το δικομματισμό, υπονομεύει την προοπτική ανάπτυξής της, και βεβαίως σήμερα περισσότερο από ποτέ αντιστρατεύεται την αναγκαία διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ προς τα αριστερά (ΚΚΕ, ανένταχτοι αριστεροί, εξωκοινοβουλευτικός χώρος), δυσκολεύει αφάνταστα την κοινή δράση της Αριστεράς, την αφοπλίζει ιδεολογικά και πολιτικά.

Ακόμα περισσότερο, δεν δημιουργεί τους αναγκαίους όρους απεγκλωβισμού δυνάμεων από το δικομματισμό και ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ, αφού κάθε αναφορά σε αυτό πρέπει να γίνεται μέσα σε «συναγωνιστικούς» και μάλλον υποτελείς όρους. Έτσι όχι μόνο δεν θα ασκείται καμιά κριτική στο ΠΑΣΟΚ, αλά αντίθετα θα επαναληφθούν οι γνωστές αποκαρδιωτικές παραστάσεις για τη «νέα μεγάλη αριστερά»…

Αυτή η πρόταση αρνείται να βγάλει συμπεράσματα από την πρόσφατη ιστορία:

· Αρνείται να δει το ρόλο και τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ σαν ενός από τους δύο βασικούς πυλώνες προώθησης και στήριξης του νεοφιλελευθερισμού.

· Αρνείται να δει πόσο στοίχισε στην Αριστερά η μετατροπή της σε ουρά του ΠΑΣΟΚ για μια μεγάλη περίοδο.

· Αρνείται να δει τι χρειάζεται, τι έχει ανάγκη η Αριστερά σήμερα, που ο σύγχρονος κόσμος πλήττεται από μια τεράστια καπιταλιστική κρίση.

· Αδιαφορεί για τους αναγκαίους αγώνες και κινητοποιήσεις που επιβάλλονται για να αλλάξουν οι συσχετισμοί σε κάθε χώρο.

· Περιθωριοποιεί για μια ακόμη φορά την Αριστερά, σπρώχνει τον κόσμο στην απογοήτευση και στον καναπέ, ευνουχίζει τη νεολαία.

· Αρνείται τον ίδιο τον εαυτό της σαν μαρξιστική αριστερά εάν στις σημερινές συνθήκες δεν προβάλλει τη μοναδική πραγματική εναλλακτική λύση, το σοσιαλισμό.

Για να δυναμώσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ

Η Αριστερά του 21ου αιώνα πρέπει να αφήσει στην άκρη τους εκφραστές αυτής της ηττοπαθούς, ιδιοτελούς, διαλυτικής και αντιαριστερής γραμμής.

Οι φορείς δεξιών πλατφορμών, όπως ήταν η περίφημη ΕΑΔΕ (Εθνική Αντιδικτατορική Δημοκρατική Ενότητα) που πρόβαλλε το ΚΚΕ εσωτερικού αφού έπεσε η χούντα και επεδίωκε τη συσπείρωση όλων των δυνάμεων –και της δεξιάς– οι οποίες «αγωνίστηκαν ενάντια στη δικτατορία, για τη διεύρυνση της αστικής δημοκρατίας», το οδήγησε στη «Συμμαχία» του 2,7%. Ο ανοικτός φιλοΠΑΣΟΚισμός των ετών 1977-1985 μετέτρεψε την Αριστερά σε νεροκουβαλητή του Α. Παπανδρέου, κι έδωσε άπειρα συγχωροχάρτια στα «δουλέματα» του λαού και στον άκρατο λαϊκισμό. Η συνεργασία με τη ΝΔ το δίχρονο 1989-1990 και η συμμετοχή σε κυβερνήσεις μαζί με τη ΝΔ πρώτα, και μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, έδωσαν στον ΣΥΝ όχι το χαρακτήρα μιας παναριστερής στράτευσης, αλλά ακριβώς το αντίθετο.

Στη συνέχεια οι ίδιες ηγεσίες έδωσαν λαμπρά δείγματα με την υπερψήφιση του Μάαστριχτ –στο οποίο στηρίχτηκε η διαρκής πανευρωπαϊκή λιτότητα– καθώς και με χειρισμούς και φιλοδοξίες που έφταναν έως την προεδρία της δημοκρατίας. Όλη την περίοδο του εκσυγχρονισμού το φλερτ δεν κρυβόταν. Κάποιοι πιο «τίμιοι» το μετέτρεψαν μάλιστα σε γάμο (Μαρία, Μίμης). Επρόκειτο για μια ηγεσία που είδε τον ΣΥΡΙΖΑ απλά σαν ένα σωσίβιο μέσο το 2004, και αμέσως μετά την είσοδο στη Βουλή κυνικά το τίναξε στον αέρα – ενώ ο Λ. Κύρκος ήταν και είναι πάντα ενάντιος στο εγχείρημα αυτό.

Κόντρα και παρά τις προσπάθειες αυτών των ηγεσιών και πτερύγων, το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ παρ’ όλα αυτά προχώρησε. Έγιναν επιλογές που δημιούργησαν ελπίδες και συσπείρωσαν χιλιάδες αριστερούς σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ενωτικό αριστερό αντινεοφιλελεύθερο εγχείρημα, ο προσανατολισμός του στα κινήματα και τους αγώνες, ο καθαρός αντιπολιτευτικός του λόγος και οι πρωτοβουλίες τις οποίες πήρε ή στήριξε, κατέγραψαν ένα θετικό εκλογικό αποτέλεσμα στις εκλογές της 16/9/2007 και συνεχίζει να ενισχύεται από τη φθορά και την κρίση του δικομματισμού, αποτελώντας την έκπληξη στο πολιτικό τοπίο.

Η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ εξηγείται από έναν συνδυασμό λόγων: α) την κίνηση του κόσμου τα τελευταία χρόνια, β) τις αντιστάσεις και τους αγώνες που γνωρίσαμε, γ) την τεράστια οικονομική συμπίεση των εργαζομένων, δ) τη φθορά του δικομματισμού. Σε όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να ανταποκριθεί δείχνοντας ότι είναι αριστερή αντιπολίτευση των (ομοίων) κομμάτων του δικομματισμού. Αυτό μεταφράστηκε τόσο, κυρίως, στην απόκτηση εμπιστοσύνης και στήριξης από τον κόσμο της αριστεράς και στο χώρο της νεολαίας, όσο και δευτερευόντως (για πρώτη φορά) σε επιρροή στο χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Το κεντρικό ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι «να βλογάμε τα γένια μας», αλλά να αναρωτηθούμε και να πράξουμε ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Αριστεράς, στην ανάπτυξη κινημάτων και αντιστάσεων, στην οικοδόμηση ενός πολιτικού και κοινωνικού μετώπου ανατροπής του νεοφιλελευθερισμού, για να αλλάξουν παντού οι συσχετισμοί καινα διαμορφωθούν οι συνθήκες μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής.

Το Μάη του ’68, στη Γαλλία, κυκλοφόρησε μια αφίσα όπου υπήρχαν πολλοί ταύροι και το σύνθημα έγραφε: «Ας αφήσουμε το φόβο του κόκκινου στα ζώα με κέρατα». Παραφράζοντας, θα λέγαμε στις αποτυχημένες και ιστορικά χρεοκοπημένες ηγεσίες: «μην αγαπάτε τόσο πολύ το πράσινο χρώμα»…

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Οι Επιτροπές ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP ξεκίνησαν τη δράση τους και στην Αργολίδα!


Οι επιτροπές ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP ξεκίνησαν τη δράση τους και στον Νομό Αργολίδας. Σ’ αυτές μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι, άνεργοι και νέοι, όλοι όσοι χτυπιούνται από την ακρίβεια και θέλουν ν’ αντιδράσουν.
Ενάντια στις αυξήσεις των τιμών σε βασικά είδη, στους μισθούς των 700 ευρώ, στις τράπεζες και τα δάνεια που κλέβουν «με το μήνα», στη διάλυση των κοινωνικών παροχών.

Οι επιτροπές ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP με καθημερινές δράσεις σε γειτονιές και πλατείες, σε όλη τη χώρα, με μικρές διαμαρτυρίες και μεγάλα γεγονότα επιχειρούν να βγάλουν στο προσκήνιο τη φωνή της κοινωνίας που όχι μόνο αγανακτεί αλλά και αντιστέκεται.

Οι επιτροπές ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP συντονίζουν την κίνησή τους μέσα από την ιστοσελίδα
www.akribeia-stop.gr.
Εξόρμηση των επιτροπών ΑΚΡΙΒΕΙΑ-STOP στο super-market Carrefour στο Άργος το Σάββατο 22/11, στις 11.30μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε στο: akribeia.stop@yahoo.gr και στα τηλέφωνα: 6946901764, 6936730668

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Βίντεο από την δράση των επιτροπών ΑKRIBEIA - STOP

Συνέλευση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. την Κυριακή


Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 6 η ώρα το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Άργους απόψεων για τις προγραμματικές θέσεις του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α Αργολίδας καλεί όλα τα μέλη και τους πολιτικούς του φίλους σε ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Τις εισηγήσεις- θέσεις με τίτλο «Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2009 - Ένας ακόμα νεοφιλελεύθερος αντιλαϊκός και αναξιόπιστος προϋπολογισμός ενόψει», του Θεωνά και «Η κρίση. Οι πολιτικές εξελίξεις. Η Αριστερά. Το κυβερνητικό ζήτημα», του Μπανιά που πρόκειται να συζητηθούν μπορείτε να τις διαβάσετε στην ιστοσελίδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α http://www.syriza.gr/

Γραμματεία ΣΥ.ΡΙΖ.Α Αργολίδας

19/11/08

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Στο πόδι ο Αχλαδόκαμπος για τα σκουπίδια!

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν, σήμερα, οι κάτοικοι του Αχλαδοκάμπου και γειτονικών δήμων της Αρκαδίας ενάντια στην επιλογή του τόπου τους για χώρο εναπόθεσης των δεμάτων σκουπιδιών. Στην συγκέντρωση από πολιτικούς φορείς παραβρέθηκαν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γ. Μανιάτης, ο επίδοξος βουλευτής κ.Παραβάντης και μέλη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Παρακάτω, μερικές φωτογραφίεςΣχετικά με το θέμα της διαχείρισης σκουπιδιών και των δεματοποιητών διαβάστε από το blog της άλλης πρότασης την τοποθέτηση της Παρέμβασης Μηχανικών Αργολίδας καθώς και σχετικά με την λειτουργία των δεματοποιητών στα Χανιά.

Σχετικά με τη συγκέντρωση και το θέμα των σκουπιδιών θα θέλαμε να διατυπώσουμε μερικά ερωτήματα:
1) Είναι δυνατόν εν έτη 2008, ακόμα να συζητάμε για δεματοποιητές και να μένει άγνωστος ο τελικός τρόπος επεξεργασίας των απορριμάτων; Χωρίς να λέγεται κουβέντα για ανακύκλωση και προσπάθεια μείωσης των δημιουργούμενων απορριμάτων;

2) Ως πότε ο περιφερειάρχης θα μας εκβιάζει σαν πολίτες ότι εαν δεν δεχτούμε τη λύση των δεματοποιητών θα φάμε πρόστιμα; Και να τα φάμε, ας τα πληρώσουν όσοι τελευταία 20 χρόνια κυβέρνησαν ή διοίκησαν από θέσεις που είχαν σαν αρμοδιότητά τη διαχείριση σκουπιδιών...
3) Το ΠΑΣΟΚ εκτός από την χλιαρή αντίδραση για την εγκατάσταση των σκουπιδιών στον Αχλαδόκαμπο, έχει να πει τίποτα για τη διαχείριση των σκουπιδιών; Η άποψή του για τον κ. Αγγελόπουλο, είναι ίδια με αυτήν που εξέφρασε ο κ Μανιάτης στη συγκέντρωση, ότι δηλαδή είναι ικανός αλλά κάνει κι αυτός λάθη...;
4) Ποιοί φταίνε που το 2008 υπάρχουν χωματερές;
5) Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αχλαδοκάμπου όσο αγωνίζεται θα μας βρει στο πλευρό του. Αρκεί η αντιπαράθεση με τον Περιφερειάρχη να σημαίνει αγώνας για μια επιστημονική λύση του προβλήματος και όχι παζάρια...
6) Η ΤΕΔΚ παρέλαβε πριν κάποιες μέρες την μελέτη που ανέθεσε στο ΙΓΜΕ για τα νερά. Αν δεν κάνουμε λάθος αναφέρεται η προστασία της περιοχής Αχλαδικάμπου από ρυπογόνες δραστηριότητες. Γιατί η ΤΕΔΚ δεν εκπροσωπήθηκε στη συγκέντρωση; Ποιά είναι η άποψή της για το θέμα; Συμφωνεί με τους δεματοποιητές και τον χώρο που θα καταλήγουν τα δέματα; Έχει εξασφαλίσει η ΤΕΔΚ,ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάτι στραβά και να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας καταστρέφοντας της πηγές του Αναβάλου και πιθανόν της Λέρνης;

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Δεν έχουν τέλος τα τέλη στο Άργος...

Αντιγράφουμε από τον "Αναγνώστη" της προηγούμενης Πέμπτης:

"Συγκεκριμένα από την επόμενη χρονιά οι Αργείοι θα δουν πιο φουσκωμένους λογαριασμούς στη ΔΕΗ, αφού για τον δημοτικό φόρο θα πληρώνουν 0,30 ευρώ από 0,28 ευρώ που πλήρωναν μέχρι τώρα. Για τα δημοτικά τέλη (καθαριότητα, φωτισμός κτλ) θα πληρώνουν με τη νέα χρονιά 1,32 ευρώ, αντί 1,15 που πλήρωναν. Τα υπόλοιπα τέλη αυξάνονται περίπου στο ύψος του πληθωρισμού. Θετικό για ορισμένες κατηγορίες πολιτών είναι το γεγονός ότι αποφασίστηκε έκπτωση που φτάνει μέχρι και 100%. Συγκεκριμένα οι έχοντες αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί, νεφροπαθείς, ανάπηροι πολέμου) και οι πολύτεκνοι θα πληρώνουν το 50% των τελών. Επίσης απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη στο 100% οι άποροι."

Εν μέσω κρίσης η προοδευτική παράταξη που διοικεί τον δήμο, προχωρά σε αυξήσεις πολύ πάνω του πληθωρισμού. Κατάφερε να παρουσιάζονται σαν πιο φιλολαϊκές οι δυο συντηρητικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου που διαφώνησαν με την πρόταση για αυξήσεις (Μέχρι και ο δ. Αθηναίων Κακλαμάνης ανακοίνωσε μηδενικές αυξήσεις).

Σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση μοιράζει τσουβάλια λεφτά και εγγυήσεις στις τράπεζες, οι δήμοι και η ΚΕΔΚΕ αντί επιθετικά να απαιτήσουν τα οφειλόμενα από το κράτος, προχωρούν σε αυξήσεις αρκετές φορές πολύ πάνω του πληθωρισμού.

Το αίτημα είναι ένα:

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. Να απαλλαγούν από αυτά άνεργοι, χαμηλόμισθοι χαμηλοσυνταξιούχοι. Ο Δήμος να διεκδικήσει κονδύλια από την Κεντρική εξουσία και να λειτουργήσει σε όφελος των δημοτών.


Η φώτο είναι από διαμαρτυρία των "επιτροπών ενάντια στην ακρίβεια" στο Δ. Θεσσαλονίκης.

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Ο αγώνας στη Siemens είναι και δικός μας...

Αμέσως μετά την ανακοίνωση από τη μεριά της εταιρίας για κλείσιμο του εργοστασίου στις 19/9/08 οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Siemens Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν απεργία. Οι 231 εργαζόμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία παραμένουν ενωμένοι παλεύοντας για τα δίκαια αιτήματά τους, για ανάκληση της απόφασης της εταιρείας για κλείσιμο του εργοστασίου και επαναλειτουργία. Όλο αυτό το διάστημα έχουν τη φραστική συμπαράσταση από φορείς και κόμματα. Μέχρι και ο Άνθιμος, ναι αυτός, ο μητροπολίτης του εθνικισμού και του σοβινισμού, ήρθε στο εργοστάσιο και έκανε ευχέλαιο «όπως βρεθεί λύσις». «Αλλά, συνέχισε, αυτή είναι η παγκοσμιοποίησις» και μας προέτρεψε να θυμόμαστε ότι «η ζωή έχει δυσκολίες…». Όλοι λοιπόν στο πλευρό των εργαζομένων; Ψηφίσματα, ευχές, προσευχές … για σταθείτε ρε παιδιά, με όλα αυτά θα έπρεπε ήδη να έχει βρεθεί λύση! Όπως για παράδειγμα βρέθηκε για τις τράπεζες που σε μια νύχτα –και χωρίς να χρειαστούν ευχές και προσευχές- χρηματοδοτήθηκαν με 28 δις ευρώ. Και να πει το Ελληνικό δημόσιο ότι αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας αυτού του κερδοφόρου εργοστασίου και ενισχύει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία του εργοστασίου με κρατικές επιχειρήσεις. Έτσι, κανείς δεν πετιέται στο δρόμο και δε φεύγει ένα ακόμα παραγωγικό εργοστάσιο από την περιοχή. Και οι εργαζόμενοι, με την πείρα τόσων χρόνων δουλειάς και με τη συνεργασία με κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, να ελέγχουν την πορεία αυτού του εργοστασίου. Μήπως αυτά είναι μεγάλα και άπιαστα; Άπιαστα είναι τα 28 δις που τα παίρνουν από τις τσέπες μας και όχι μια σχεδιασμένη παρέμβαση της πολιτείας.

από koel.gr
Ακολουθούν τρεις συνέχειες ενός σχετικού βίντεο. Η σωστή σειρά για να τα παρακολουθήσετε είναι από κάτω προς τα πάνω.


Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Αρχίζει η δίκη της ζαρντινιέρας...

Αρχίζει σήμερα η «δίκη της ζαρντινιέρας»

Θανασης Τσιγγανας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα -μετά από δύο χρόνια και δύο αναβολές- «η δίκη της ζαρντινιέρας», με τους οχτώ αστυνομικούς στο εδώλιο, οι οποίοι κατηγορούνται για τον άγριο ξυλοδαρμό του Κύπριου σπουδαστή Αυγουστίνου Δημητρίου το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 2006 μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη.

Ο 27χρονος σπουδαστής, που βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, αρνήθηκε χθες να κάνει σχόλια για το γεγονός ότι θα καταθέσει στη σημερινή δίκη ως μάρτυρας για την κακοποίησή του και θα καθίσει κι ο ίδιος αργότερα στο εδώλιο για τα γεγονότα της ίδιας νύχτας, μετά την παραπομπή του στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με τις κατηγορίες της «στάσης» και της «διατάραξης κοινής ησυχίας». Υποστήριξε και πάλι ότι περνούσε από την πλατεία (Σιντριβανίου) τυχαία και δεν είχε σχέση με τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί. «Ημουν ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη κι ούτε καλά καλά τους δρόμους δεν γνώριζα», ανέφερε. Στις δηλώσεις του επανέλαβε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. «Εκείνο το βράδυ σταμάτησε η ζωή μου. Δυο χρόνια τώρα δεν είμαι ο εαυτός μου», είπε στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε ότι χρειάζεται υποστήριξη με φάρμακα και πως εξαιτίας εκείνων των γεγονότων έχει διακόψει τις σπουδές του.

Ο νεαρός σπουδαστής έχει καταθέσει αγωγή σε βάρος του ελληνικού δημοσίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διεκδικώντας αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ για τη βίαιη συμπεριφορά των αστυνομικών. Οι δύο αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, οι πέντε αστυφύλακες και ο αρχιφύλακας -όπως αναφέρει και το κατηγορητήριο- «επιτέθηκαν με γροθιές και κλοτσιές στον Αυγουστίνο Δημητρίου επιφέροντας με σφοδρότητα επανειλημμένα, ταυτόχρονα και διαδοχικά χτυπήματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του». Είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της απρόκλητης επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, απλής συνέργειας και έμπρακτης εξύβρισης. Η τελευταία κατηγορία αφορά τον αρχιφύλακα και η δεύτερη τον τότε διευθυντή της Κρατικής Ασφάλειας (απόστρατο πλέον) που ήταν παρών.

Τον περασμένο μήνα το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ επέβαλε, για την υπόθεση, ποινές-χάδια μόνο στους τρεις από τους οχτώ αστυνομικούς.
"καθημερινή 4-11-08"

Ο Ότο Βάργκας για την κρίση

Επειδή η μπουρδολογία σχετικά με την κρίση δίνει και παίρνει, θα ανεβάσουμε στον φάκελο "οικονομική κρίση" μερικά κείμενα που διαφέρουν από "τα δελτία των 8"...

"Ποιος θα πληρώσει την κρίση; Θα την πληρώσουν οι καπιταλιστές ή θα την πληρώσει ο λαός;"

Συνέντευξη με τον Ότο Βάργκας, γ.γ. του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος Αργεντινής

Στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου σημείωσαν κάθετη πτώση. Δεν μετριούνται πια οι ανακοινώσεις σχεδίων σωτηρίας για να αποφευχθεί η κατάρρευση μεγάλων τραπεζών και μονοπωλίων των ιμπεριαλιστικών χωρών. Ο Ότο Βάργκας, γενικός γραμματέας του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος (PCR) της Αργεντινής, αναλύει τις υλικές βάσεις και τις προοπτικές αυτής της νέας παγκόσμιας κρίσης υπερπαραγωγής. Το κείμενο της συνέντευξης, που δόθηκε στις 10 Οκτωβρίου, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του PCR (www.pcr.org.ar).

Αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση είναι έκφραση των κυκλικών κρίσεων του καπιταλισμού τις οποίες ανέλυσε ο Μαρξ;

Όλη η προπαγάνδα των καπιταλιστών, οικονομολόγων και δημοσιογράφων την παρουσιάζει σαν μια χρηματοπιστωτική κρίση στο περιθώριο του κόσμου της παραγωγής. Πρόκειται για πλάνη, διότι αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση είναι ακριβώς το προϊόν πολύ μεγάλων αλλαγών που πραγματοποίησε ο καπιταλισμός στη σφαίρα της παραγωγής. Για να μοχλεύσουν τη ζήτηση, ανέπτυξαν εργαλεία όπως οι πιστώσεις και οι τοξικές υποθήκες, και μείωσαν τα επιτόκια για να τονώσουν την κατανάλωση. Αυτό που ζούμε είναι το ξέσπασμα μιας κρίσης στην παραγωγή, αρχικά στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι σίγουρο ότι αυτό που έπεται να τρανταχτεί θα βρίσκεται στο πεδίο αυτής καθαυτής της παραγωγής.

Ποιες είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες που οδήγησαν σ’ αυτή την κρίση;

Αυτή η κρίση έχει πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Εδώ και πάνω-κάτω ένα χρόνο ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο πρώην διευθυντής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, είπε ότι υπάρχει μία γιγαντιαία μάζα κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στη χρηματιστηριακή σπέκουλα, κι ότι είναι αναμενόμενο πως θα σκάσουν η μία μετά την άλλη μια σειρά φούσκες οι οποίες δημιουργήθηκαν στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στον τομέα των ακινήτων κ.λπ.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, με ελατήριο την ήττα του σοσιαλισμού και το θρίαμβο του καπιταλισμού σε παγκόσμια κλίμακα, δηλαδή αυτό που τώρα ονομάζεται "παγκοσμιοποίηση", ο καπιταλισμός είχε πλέον στη διάθεσή του όχι μόνο μία αγορά (διότι αυτή η αγορά έχει μία σχετικά πεπερασμένη δυνατότητα) αλλά και μια τεράστια μάζα εκατοντάδων εκατομμυρίων παραγωγών, εργατών που δουλεύουν δέκα-δώδεκα ώρες τη μέρα και παίρνουν μεροκάματα της τάξης του 1-2 δολαρίων. Αυτή η κατάσταση του επέτρεψε να συσσωρεύσει μία μάζα υπεραξίας πραγματικά εντυπωσιακή.

Ο καπιταλισμός αυτά τα χρόνια πέτυχε ένα μυθικό ρυθμό κερδοφορίας. Όμως αυτά τα κέρδη δεν μπορούν να επενδυθούν εκ νέου στην παραγωγή για να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ακριβώς εξαιτίας των προβλημάτων που συναντά ο καπιταλισμός στη ζήτηση. Η ζήτηση είναι πάντα περιορισμένη, και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει στον κόσμο ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων που "ζουν" με 1 δολάριο τη μέρα – δηλαδή υπάρχει μια περιορισμένη αγορά. Για παράδειγμα, η αυτοκινητοβιομηχανία κατασκευάζει ένα εκατομμύριο οχήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κέρδη μπορεί να τα επανεπενδύσει για να κατασκευάσει τον επόμενο χρόνο 1,5 ή 2 εκατομμύρια οχήματα, επειδή δεν υπάρχει αγορά ικανή να απορροφήσει τέτοια παραγωγή. Επομένως, αυτά τα χρήματα επενδύθηκαν στη χρηματιστηριακή σπέκουλα και γέννησαν τεράστιες φούσκες τζόγου, που τώρα έσκασαν. Ξεκίνησε με την έκρηξη της φούσκας των λεγόμενων υποθηκών υψηλού κινδύνου, όρος που σημαίνει ότι δάνειζαν χρήματα με επιτόκια πολύ χαμηλά, σχεδόν δωρεάν, ώστε οι δανειολήπτες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να αγοράσουν αγαθά κ.λπ. Με τη σειρά τους, αυτές οι υποθήκες αποτελούσαν κεντρικό κομμάτι του πακέτου των πιστώσεων που ένας θεός ξέρει πού κατέληγαν, σε ποια τράπεζα ή σε ποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και με τη σειρά τους γίνονταν επενδυτικά κεφάλαια που χρησιμοποιούνταν για να στηρίξουν συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς. Τώρα όλα αυτά έχουν σκάσει και επηρεάζουν ολόκληρο το σύστημα. Πρόκειται για μια αλυσίδα που άρχισε να σπάει στους πλέον αδύναμους κρίκους της.

Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον γενικά, και ειδικότερα στην Αργεντινή;

Οι πιθανές επιπτώσεις είναι ανυπολόγιστες, γι’ αυτό και κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο "τσουνάμι". Όλες αυτές οι ανοησίες που έλεγαν διάφοροι, και ιδίως τα μέλη της κυβέρνησής μας, που υποστηρίζουν ότι εμείς δεν θα πληγούμε από την κρίση, ότι οικονομίες όπως η κινεζική ή η ευρωπαϊκή δεν θα επηρεαστούν από τη κρίση, αποδείχθηκε ότι είναι βλακείες. Ποιος μπορεί να αποφύγει μια τέτοια κρίση όταν, για παράδειγμα, ένας ρώσος καπιταλιστής είναι βασικός μέτοχος της καναδέζικης Barrik, η οποία με τη σειρά της είναι μητρική της Veladero Pascua Lama εδώ στην Αργεντινή; Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Κίνας μόλις εξαγόρασε το 20% των μετοχών της τράπεζας Ρότσιλντ, που είναι ο πιο παλιός καπιταλιστικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, αυτός που είχε δανείσει τα κεφάλαια για τον πόλεμο εναντίον του Ναπολέοντα. Με λίγα λόγια, τα πάντα είναι αλληλεξαρτώμενα.

Καθώς μία από τις επιπτώσεις της κρίσης είναι η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων, και πρώτα-πρώτα του πετρελαίου και της σόγιας, η κρίση θα μας επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συνέβη με την κρίση του ‘30: Στην Αργεντινή αυτό που συνέβη ήταν, πρώτον, το πραξικόπημα του 1930, και δεύτερον ότι ακολούθησαν χρόνια τεράστιας εξαθλίωσης. Όσοι ζήσαμε εκείνη την εποχή το θυμόμαστε πολύ καλά. Και εάν δεν ληφθεί υπόψη εκείνη η εξαθλίωση, είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθούν, μεταξύ άλλων, πολιτικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν στην Αργεντινή αργότερα, όπως ο περονισμός.

Στην Αργεντινή θα έχουμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή, στην πίστωση. Και, πάνω απ’ όλα, η εργατική τάξη θα πληγεί από τον εφιάλτη της ανεργίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, όπως λένε οι καπιταλιστές, θα πρέπει να σταματήσουμε να παλεύουμε για τους μισθούς και τις συντάξεις! Το πρόβλημα που τίθεται μπροστά μας σήμερα είναι: ποιος θα πληρώσει την κρίση; Θα την πληρώσουν οι μεγάλοι καπιταλιστές, που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι γι’ αυτήν; Ή θα την πληρώσει ο εργαζόμενος λαός; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που τίθεται σήμερα μπροστά σε εκατομμύρια εργατών και εργαζόμενων της Αργεντινής.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

Απεργία πείνας στις Φυλακές Ναυπλίου και όλης της Ελλάδας από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, οι κρατούμενοι των φυλακών Ναυπλίου και όλης της Ελλάδας κατεβαίνουν σε αποχή από το συσσίτιο, διαμαρτυρόμενοι για τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές φυλακές και διεκδικώντας μια σειρά αιτημάτων.

Είχαν ενημερώσει για αυτή τους την πρόθεση το Υπουργείο από τον Σεπτέμβριο, όμως ο Υπουργός όχι μόνο κώφευε επιδεικτικά, αλλά όλη την προηγούμενη εβδομάδα εξαπολύθηκε ένα πραγματικό κύμα τρομοκρατίας, με απανωτές μεταγωγές και απειλές προς τους κρατούμενους.

Όμως η καταστολή και το ξύλο δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα.

"Οι μεταγωγές των βαρριά άρρωστων κρατουμένων να γίνονται με ασθενοφόρα και όχι με υπηρεσιακά τζιπ και δεμένοι πισθάγκωνα". Είναι ένα από τα αιτήματα των κρατουμένων, τραγικό μέσα στην απλότητά του, που καθρεφτίζει την βαρβαρότητα και τον παραλογισμό του "σωφρονιστικού" μας συστήματος.

Η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο αριθμό κρατουμένων στην Ευρώπη. Ένας στους χίλιους κατοίκους αυτής της χώρας είναι στην φυλακή! Δεκατρείς χιλιάδες άνθρωποι έναντι δυόμισι χιλιάδων το 1978! Αποτέλεσμα της αυστηροποίησης των δικαστικών αποφάσεων και της λανθασμένης μεταχείρισης ιδιαιτέρων κατηγοριών παραβατών του νόμου (ανήλικοι, τοξικομανείς).

Αυτοί οι 13.000 χιλιάδες άνθρωποι στοιβάζονται σε φυλακές που κανονικά χωρούν 7.000! Ποσοστό πληρότητας 142 %!

Αποτέλεσμα αυτής της ασφυκτικής κατάστασης είναι η διαβίωση σ αυτά τα κολαστήρια να θυμίζει όχι απλώς τριτοκοσμικές εικόνες αλλά κυριολεκτικά Μεσαίωνα, με πολλούς κρατουμένους να κοιμούνται ακόμα και στο πάτωμα ή δίπλα στη λεκάνη της τουαλέτας!.

Η Πολιτεία επιμένει στο άβατο των φυλακών, αρνούμενη στον Δικηγορικό Σύλλογο, Στον Ιατρικό Σύλλογο και σε άλλους αρμόδιους φορείς την επίσκεψη στις φυλακές για την επιτόπου διαπίστωση των συνθηκών κράτησης! Κι αυτό σε μια εποχή όπου έρχονται βροχή οι καταγγελίες για έλλειψη ιατρικού προσωπικού, απαγόρευση εντύπων, βία και κακομεταχείριση κρατουμένων, αυθαίρετη στέρηση αδειών και άλλων ευεργετημάτων κλπ.

Μάλιστα το 1/3 των κρατουμένων δεν έχει καν καταδικαστεί, αφού είναι υπόδικοι (επίσης το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη).

Αυτη τη στιγμή, λίγα μέτρα από την πόρτα μας , και εδώ, στις Φυλακές Ναυπλίου, παίζεται ένα ανθρώπινο δράμα που αφορά όλους μας.

Οι κρατούμενοι υψώνουν τη φωνή τους και ζητούν τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο.

  • Να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης με την αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση. Να σταματήσει η βία και ο εξευτελισμός.
  • Αποσυμφόρηση των φυλακών. Να σταματήσει η συνεχώς εντεινόμενη αυστηροποίηση των δικαστικών αποφάσεων, εφαρμογή των μέτρων για εναλλακτικές μορφές έκτισης της ποινής, διαφορετική αντιμετώπιση των τοξικομανών και των ανηλίκων, να σταματήσει η κατάχρηση του μέτρου προσωρινής κράτησης (προφυλάκισης)..
  • Έλεγχος των φυλακών από την κοινωνία. Να ανοίξουν οι φυλακές για τον Δικηγορικό Σύλλογο, για τον Ιατρικό Σύλλογο, για τα πολιτικά κόμματα, για κάθε αρμόδιο φορέα.
  • Εξανθρωπισμό των συνθηκών κράτησης. Οι κρατούμενοι να εκτίουν την ποινή τους κοντά στον τόπο κατοικίας τους, διεύρυνση των επισκεπτηρίων και της επαφής με τους δικούς τους ανθρώπους.

16 ενότητες αιτημάτων έχουν οι κρατούμενοι. Εφικτές προτάσεις που αφορούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους και την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει το αυτονόητο. Ότι δηλαδή, σύμφωνα με το νόμο, φυλακή σημαίνει στέρηση της ελευθερίας για κάποιο χρονικό διάστημα, και όχι ηθική και φυσική εξόντωση των ανθρώπων.

"Άνθρωποι είναι μέσα. Ζητάνε ένα κρεββάτι και ζεστό νερό για μπάνιο. Κι όμως αυτά τα στερούνται. Μοναδικός σκοπός της φυλακής είναι ο εξευτελισμός. Ταπεινώνει οποιονδήποτε μπει για οποιονδήποτε λόγο" (Γ. Δημητρόπουλος, πρώην κρατούμενος).

Οι κρατούμενοι έχουν ευρεία συμπαράσταση, από Κινήσεις και Πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των κρατουμένων, από τον Δικηγορικό Σύλλογο, τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την απεργία πείνας θα πλαισιώσουν εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλη τη διάρκειά της.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΣΥΡΙΖΑ http://www.syriza.gr/ και της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.keli.gr/ για ευρύτερη ενημέρωση πάνω στα αιτήματα των κρατουμένων και την πορεία των κινητοποιήσεών τους.

Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Μέλος των επιτροπών ενάντια στην ακρίβεια στη ΝΕΤ

Δεν είναι μόνο δύο υποψήφιοι στις ΗΠΑ!

Η τρίτη υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ

Η Σύνθια Μακ Κίνεϊ, μαύρη πρώην γερουσιαστής και μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος μέχρι το 2007, είναι η πιο προοδευτική "τρίτη" υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Στηρίζεται κυρίως από το Πράσινο Κόμμα αλλά και από οργανώσεις της Αριστεράς. Όμως η υποψηφιότητά της αποσιωπείται ολοκληρωτικά από τα μεγάλα ΜΜΕ, ιδίως αφού οι θέσεις της κρίνονται "εξτρεμιστικές" ακόμη και από το φιλελεύθερο κατεστημένο: δημόσια κοινωνική ασφάλιση για όλους, άμεση αποχώρηση από Ιράκ και Αφγανιστάν, κατάργηση του Patriot Act, αύξηση μισθών και (το χειρότερο όλων!) εναντίωση στο "δωράκι" των 700 δισεκατομμυρίων προς τις καταρρέουσες τράπεζες – που βέβαια έχει τη δικομματική στήριξη των Μακ Κέιν και Ομπάμα. Η Μακ Κίνεϊ είχε ήδη γίνει το μαύρο πρόβατο των Δημοκρατικών όταν "υπερέβη τα εσκαμμένα", κατηγορώντας τον Ράμσφελντ στη Γερουσία ότι κάνει μπίζνες με εταιρείες σωματεμπόρων και αφήνοντας υπονοούμενα για τη "λογιστική μαύρη τρύπα" 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στους λογαριασμούς του Πενταγώνου.

από την Αριστερά!

linkwithin

Related Posts with Thumbnails