Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

Η Παρέμβαση Μηχανικών Αργολίδας για τους δεματοποιητές

Διαβάστε το κείμενο της Παρέμβασης Μηχανικών Αργολίδας (όπως αναρτήθηκε από την Άλλη Πρόταση) που κατατέθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και αναφέρεται στους δεματοποιητές. Εμείς ξανα-συγχαίρουμε τον κ. Νομάρχη και όλο το νομαρχιακό συμβούλιο για την επιλογή τους! Και προσθέτουμε ότι σύμφωνα με τελευταίες έρευνες η γη δεν είναι στρογγυλή, είναι επίπεδη!

Συζητείται στο Συμβούλιό σας στις 29-7-09 η γνωμοδότηση ως προς την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου « Δεματοποίηση/ προσωρινή αποθήκευση μετά τη συλλογή και μεταφορά αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Κρανιδίου». Η παράταξή μας
που δραστηριοποιείται στο Περιφ/κό Τμήμα Πελ/σου του Τ.Ε.Ε. ( με εκλεγμένα μέλη της στην Αντιπροσωπεία και την Διοικούσα Επιτροπή του) με τα παρακάτω εκφράζει τις απόψεις της για το παραπάνω θέμα, πολύ σημαντικό- κατά την εκτίμησή μας- εφ’ όσον εγκαινιάζει την αδειοδότηση της πρώτης εγκατάστασης δεματοποιητή .

Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι ο- εγκεκριμένος και ισχύον- Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( ΠΕΣΔΑ) ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2005 και προβλέπει την κατασκευή ενός ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ ανά νομό .

Από τον Μάρτιο του 2008 σταμάτησε-με ευθύνη της Περιφέρειας- κάθε διαδικασία υλοποίησης του παραπάνω εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ και χωρίς καμία έγκριση, αντικαταστάθηκε με το σχέδιο « Δεματοποίηση Αποριμμάτων και αποθήκευση» ( βλ. και σχετική επικριτική ανακοίνωση Απριλίου 2008 του Περιφ/κού Τμήματος Πελ/σου του Τ.Ε.Ε.).

Σύμφωνα με την Περιφέρεια , η δεματοποίηση επιβλήθηκε για να συντομευθεί η διαδικασία της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ώστε να αποφευχθούν τα υπέρογκα πρόστιμα από την Ε.Ε. από 1-1-09 και στο διάστημα αυτό θα προχωρούσε και ο ΠΕΣΔΑ.

Όμως φτάσαμε μέχρι σήμερα- 1,5 χρόνο μετά- να μην έχει προχωρήσει τίποτα στην κατεύθυνση της Ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ.

Η συζητούμενη από το Συμβούλιό σας μελέτη, που περιγράφει την εγκατάσταση δεματοποιητή χωρίς κανένα χρονικό ορίζοντα, θα φέρει αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και θα οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο.

Ας μην ξεχνάμε ότι η δεματοποίηση έχει πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα αποθήκευσης, ενώ ο τύπος βιολογικού καθαρισμού που προτείνεται είναι αμφίβολο εάν επαρκεί για την επεξεργασία συγκεκριμένου φορτίου ρύπων. Το παράδειγμα ανάλογης μεθόδου στον Κουρουπητό Χανίων – όπου τα δέματα λόγω μεγάλου χρόνου παραμονής , έσκασαν δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, πρέπει να λειτουργήσει προειδοποιητικά για την Αργολίδα και την Περιφέρειά μας.

Η συζητούμενη μελέτη χαρακτηρίζει την δεματοποίηση ως « μεταβατικό σχέδιο» και προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι την τελική λύση που… θα επιλεχθεί. Ποια θα είναι άραγε αυτή; Θα περιέχει πολιτική μείωσης των απορριμμάτων και μηχανισμούς ανακύκλωσης; Με ποια εξυπηρετούμενα συμφέροντα; Σε ποιο γεωγραφικό σημείο;

Aυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που θα έπρεπε να είχαν απαντηθεί με ανάλογη επιστημονική τεκμηρίωση πριν προχωρήσουμε στην λογική των δεματοποιητών.

Το κρίσιμο λοιπόν ζήτημα που προκύπτει είναι το εξής:

εάν επιλεγεί η δεματοποίηση με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται η διάρκεια αποθήκευσης και η αυστηρή εξασφάλιση και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αφού η μέχρι σήμερα πορεία στο θέμα διαχείρισης απορριμμάτων έχει αποδείξει ότι τα χρονικά πλαίσια υλοποίησης, οποιασδήποτε λύσης, είναι εντελώς τυπικά και δεν εφαρμόζονται.

Έτσι , χωρίς την εξασφάλιση των παραπάνω, ακυρώνονται τα σχέδια Περιφέρειας- Δήμου Κρανιδίου για οριστική και συνολική διαχείριση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Με δεδομένη την πολύ μεγάλη ευαισθησία φορέων και τοπικών κοινωνιών, αλλά και με βάση τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ η παράταξή μας, που υποστηρίζει τις απόψεις του Περ/κού τμήματος ΤΕΕ , θέτει υπ’ όψη της συζήτησης- γνωμοδότησης στο Συμβούλιό σας τις παραπάνω θέσεις και τάσσεται υπέρ:

- ενός εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ και όχι μεμονωμένων δεματοποιητών

- της εξασφάλισης του Δημόσιου χαρακτήρα φορέα διαχείρισης απορριμμάτων

- του αποκλεισμού της καύσης ή πυρόλυσης λόγω καρκινογόνων παραγώγων αερίων

Η διαπίστωση του χαμένου χρόνου για τις διαδικασίες συνολικής διαχείρισης (μείωση απορριμμάτων, ανακύκλωση, διαχείριση τελικών υπολειμμάτων κλπ) θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν από το Συμβούλιό σας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τους δεματοποιητές και το « αύριο» αυτών.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

NAYΠΛΙΟ 27-7-09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

linkwithin

Related Posts with Thumbnails